Termini

SKOPEJ U MODIFIKAZZJONI TAL-AKKORD

Int se tikkonforma mal-termini u l-kundizzjonijiet indikati fil-Akkord dwar l-użu tiegħek tal-Website. L-Akkord jikkostitwixxi l-unika akkord sħiħa bejniex u bejn int u l-Softwer dwar l-użu tiegħek tal-Website u jiġri fuq kull akkord, rappreżentazzjoni, garanzija u/o kifem allenfataħ fid-dawl tal-Website mingħajr notifika speċifika għalik. Noħolqu l-Akkord irrispettivament iż-żmien b’reżolut miftuħ, bl-ebda notifika speċifika għalik. L-aħħar Akkord se jiġi postjat fuq il-Website u għandek taqra l-Akkord qabel ma tuża l-Website. Permezz tal-użu kontinwu tiegħek tal-Website u/l-ikservizzi, hawnhekk inti bbħalissa tekkonforma mal-termini kollha u l-kundizzjonijiet fil-Akkord effettiv fis-sitt maqsumi. Għalhekk, għandek ikkontrolla regolarment din il-paġna għal aġġornamenti u/o bidliet.

REKWIŻITI

Is-Sit u s-Servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu jidħlu f’kontratti legali applikabbli taħt il-liġi. Is-Sit u s-Servizzi ma humux mfassla għal użu minn individwi taħt it-tlettax-il (18) sena. Jekk int taħt it-tlettax-il (18) sena, ma għandekx permess li tuża jew taċċessa is-Sit jew is-Servizzi.

DESCRIZZJONI TAL-SERVIZZI

Servizzi tal-Minħud

Billi tinsew l-formoli ta’ ordni tal-kiri relevanti, tista’ tikseb jew tistenna tikkuntat ħafna prodotti jew servizzi mill-websajt. Il-prodotti u/l- servizzi li jiddeskrivu fit-websajt jistgħu jipparteċipaw direttament mill-manifatturi jew distributori terzi tal-prodotti tal-fornituri. TheSoftware ma jirrappreżenta jew ma jwarranikx li l-deskrizzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma ċerti jew kompluti. Trid tifhem u tikkunsidra li l-TheSoftware mhix responsabbli jew dwerja fil-moħħ biha tall-kapaċità tiegħek li tikseb prodotti jew servizzi mill-websajt jew għal xi disputa magħa l-bejgħu tal-prodott, l-distributur u l-konsumaturi tal-utent finali. Trid tifhem u tikkunsidra li l-TheSoftware ma tridx tkun dwerja lejek jew lejn xi terza parte għal xi piż fl-oħrajn li jaħdmu fuq il-Websajt.

KONTESTI

Fuq żmien sħiħ, it-Software joffri premji promozzjonali u premji oħra permezz ta’ Kontesti. Bil-proprju informazzjoni veru u korretta konnessa mal-formola ta’ reġistrazzjoni tal-Konkors applikabbli, u billi tiffirma l-Istatut Uffiċjali tal-Konkors applikabbli għal kull Konkors, tista’ tidħol għal opportunità li tirbaħ il-premji promozzjonali offruti permezz ta’ kull Konkors. Biex tidħol fil-Kontesti mmarkati fuq is-Sit, għandek ikollok kompletament mixtieq il-formola ta’ daħla applikabbli. Tintlaħaq li tagħti informazzjoni veru, korretta, kurrenti u sħiħa dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Konkors. L-Software għandha d-dritt tirrikjeda dak kollu li jkun reġistrat bħala Reġistrazzjoni tal-Konkors, meta jiġi determinat, fid-disċretu esklussiv tal-Software, li: (i) int qed taspiċċa minn xi porzjon tal-Akkord; u/jew (ii) ir-Reġistrazzjoni tal-Konkors li żġamilti hija incompleta, fraudolenta, duplikata jew inkunsidabbli inkunu. L-Software tista’ tibdel il-kriterji tal-Data tal-Reġistrazzjoni f’kull ħin, fid-disċretu tagħha biss.

LIĊENZA TAL-GĦERF

Bħala utent tal-websajt, ikkunsenta ‘l-utent kalba mhux esklussiva, mhux trasferibbli, revokabbli u liċenzja limitata biex taċċessa u tuża l-websajt, il-kontenut u l-material assoċjat skont il-Kundizzjoni. Is-Software jista’ jtemm din il-liċenzja f’kwalunkwe ħin għal kwalunkwe raġuni. Tista’ tuża l-websajt u l-kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux-kummerċjali. Ebda part tal-websajt, il-kontenut, il-konkors u/jew is-Servizzi ma jistgħux jonqsu f’xi forma jew jiġu inkorporati f’sistema ta’ irreġistrazzjoni ta’ informazzjoni, elettronika jew mekkanika. M’għandekx tuża, tikseb, taħtina ideja, klon, jaħdex, iħallik, ibeddil, dekomplija, invaċija, inverti jew taħdem l-websajt, il-kontenut, il-konkors u/jew is-Servizzi jew xi porzjon tagħhom. Is-Software jarretti kwalunkwe dritt li mhux espliċitament mħallat fis-salib tal-Kundizzjoni. M’għandekx tuża l-ebda mezz, software jew rutina biex taħtar jew tipprova taħtar mal-funzjoni ġusta tal-websajt. M’għandekx tieħu ebda azzjoni li tinterferixxi jew tipprova tinterferixxi ma’ struttura tax-xogħol koretti tal-Infrastructure tal-Software. Id-diwen tiegħek biex tuża l-websajt, il-kontenut, il-konkors u/jew is-Servizzi mhux trasferibbli.

DIRITTI PROPRIETARI

Il contenuto, l’organizzazione, i grafici, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni connesse al Sito Web, al Contenuto, ai Concorsi e ai Servizi sono protetti da diritti d’autore, marchi registrati e altri diritti di proprietà (compresi, ma non limitati, alla proprietà intellettuale). La copia, la redistribuzione, la pubblicazione o la vendita da parte tua di qualsiasi parte del Sito Web, del Contenuto, dei Concorsi e/o dei Servizi è strettamente vietata. Il recupero sistematico di materiale dal Sito Web, dal Contenuto, dai Concorsi e/o dai Servizi mediante mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di estrazione di dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware è vietato. Non acquisisci diritti di proprietà su qualsiasi contenuto, documento, software, servizi o altri materiali visualizzati sul Sito Web, sul Contenuto, sui Concorsi e/o sui Servizi. La pubblicazione di informazioni o materiale sul Sito Web, o tramite i Servizi, da parte di TheSoftware non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware, e tutti i grafici, le icone e i nomi di servizio associati, sono marchi di fabbrica di TheSoftware. Tutti gli altri marchi commerciali che appaiono sul Sito Web o tramite i Servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’uso di qualsiasi marchio senza il consenso scritto dell’intestatario applicabile è strettamente vietato.

M’GĦANDEKX PERMESS LI TIĦPERKOLLA IL-LIĊENZA, IL-KOOPERATIVA “FRAMING” U/JEW IRRIFERENZA L-ILMASSIVA

L-ILMASSIVA, u l-ħiliet jorfu b’dirijiet, kif ukoll parti minnhom (inkluż, iżda mhux limitat għal, logoti, trademark, branding jew materjal kopjar), ma jistgħux iħolqu hyperlink lejn is-sit elettroniku tagħhom jew il-ċentru elettroniku għal għajnuna ta ‘żewġġa. Għalhekk, li ”framing” il-massa u/jew referencing il-Identifikatur uniku ta ‘Riżorsa (”URL”) tal-Ħilma fi kwalunkwe media kummerċjali jew mhux kummerċjali mingħajr il-permessa ta ‘qabel scritta, ewlenija tad-Dejjemmin huwa strettament jewwiegħed. Inti speċifikament taqbel li taħdem mal-Ilma biex tneħħi jew tneħħi, bħal applikabbli, kull kontenut jew attività ta ‘dawn il-tip. Hawniewn niftħisa li għandek tvessa responsabbli għal kull dannu relatat mal-ħaġa.

Li Tibdel, Tneħħija u Modifikazzjoni

Nirriżervaw id-dritt fl-għażla unika tagħna biex neditaw u / jew nieħdu dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li jidher fis-Sit Web.

DISKLIMER GĦAR-RAĠUN META TINGĦATA ĦLETEN TA’ NIŻŻEL

Iż-żżur qed jniżżlu informazzjoni mill-websajt f’riskju tagħhom stess. It-Software ma joffri l-garanzija li dawn l-ħleten huma ħielsa minn kodici korrottivi tal-kompjuter inkluż, iżda mhux limjati għall-virusi u l-worms.

INDENNIZZU

Inti tikkonkludi li inti se jiggaranzija u jżomm TheSoftware, kull wieħed mill-munitiċipji tagħhom u affiljati, u kull wieħed mill-membri, uffiċjali, diretturi, impjegati, aġenti, ko-brenders u/jew partners oħrajn, qassis/a minn sinjali u u/jew għadd kabali, danni, kawżi, kostenuti, domandati u/jew sentenzi kollha, mmexxi minn xogħol ta’ terza parti li jkun qalilu jew jibda mill-fatt: (a) l-użu tiegħek tal-Informazzjoni, Servizzi, Kontenut u/qari ta’ xi Kontest; (b) il-ħtieġa tiegħek tal-Inkwiżitur; u/jew (c) il-vjolazzjoni tiegħek tal-ħakki ta’ individwu oħra u/jew entità. Il-provedimenti ta’ dan il-paragrafu huma għall-ebda snin favur ta’ TheSoftware, kull wieħed mill-munitiċipji tagħhom u/jew affiljati, u kull wieħed mill-uffiċjali, diretturi, membri, impjegati, aġenti, żgħażagħ, licenzjanti, fornituri u/jew avukati ta’ kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandhom id-dritt li jaddefendu u jprevjenu dawn il-provedimenti direttament kontra l-inti,

WEBSITES TA’ TERZ PARTI

Is-sit Web jista’ jipprovdi linkijiet għal sitjiet Internet oħrajn jew jirreferi lek għalihom, inklużi, iżda mhux limitat għal, dawk posseduti u operati minn Terzi Fornituri. Minħabba li TheSoftware m’għandux kuntrull fuq dawn is-sitjiet ta’ terzi u/ jew ir-riżorsi, inti hawnhekk tikkompliċi u taqbel li TheSoftware mhuwiex responsabbli għall- disponibilità ta’ dawn is-sitjiet ta’ terzi u/ jew ir-riżorsi. Barra minn hekk, TheSoftware ma jaqbilx u mhuwiex responsabbli jew għad-danni u/ jew it-telfiet li jkeċċqu għal xi termini u kondizzjonijiet, politiki tat-privatezza, kontenut, reklami, servizzi, prodotti u/ materjali oħra fuq jew disponibbli minn dawn is-sitjiet ta’ terzi, jew għad-danni u/ il-kisbiet li jkunu qed jibdew mingħandhom.

POLZA FUQ IL-PRIVACY/VIŻITA LILL-VIŻITATUR

L-Użu tal-Websajt, u kull kummenti, feedback, informazzjoni, Data tal-Iskrizzjoni u/jew materjali li tissottometti permezz jew f’assozjazzjoni mal-Websajt, huma sottoposti għall-Polza ta’ Privata. Aħna nippreżentaw id-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu tiegħek tal-Websajt, u kwalunkwe informazzjoni personali identifikabbli oħra ppreżentata minnek, skont it-termini tal-Polza tagħna dwar il-Privata. Għal ara l-Polza tal-Privata tagħna, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kwalunkwe tentattiva minn kull individwu, huwa kien qisek kliem, kiekuwa stragħ il-operat tal-Website, hija vjolazzjoni ta’ l-iżvilupp kriminali u ċivili u TheSoftware se jdawwar b’mod sinċer ufficcarji kollha ta’ rimedji f’dan ir-rigward kontra kull individwu jew entità f’lineament estensibili li jħalli l-liġi u l-applikazzjoni użati forsi.