Şartlar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, Sözleşmede belirtilen şartları ve koşulları kabul edersiniz. Sözleşme, Web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak sizin ve Yazılım Şirketi’nin tek ve tüm anlaşmasıdır ve Web sitesi ile ilgili tüm önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve taahhütleri ve/veya anlayışları yerine koyar. Sözleşmeyi zaman zaman kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz, size özel bir bildirim olmadan. En son Sözleşme Web sitesinde yayınlanacaktır ve Web sitesini kullanmadan önce Sözleşmeyi gözden geçirmelisiniz. Web sitesi ve/veya Hizmetlerin sürekli kullanımıyla, işbu Sözleşmedeki tüm şart ve koşullara uymayı kabul edersiniz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için düzenli olarak bu sayfayı kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Web Sitesi ve Hizmetler, ilgili yasalara göre yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilecek bireylere yalnızca sunulmaktadır. Web Sitesi ve Hizmetler, on sekiz (18) yaşın altındaki bireyler tarafından kullanım için amaçlanmamıştır. On sekiz (18) yaşın altındaysanız, Web Sitesi ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya erişme izniniz yoktur.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Tedarikçi Hizmetleri

Uygulanabilir satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürünler ve/veya hizmetler elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürünler ve/veya hizmetler, söz konusu ürünlerin veya dağıtıcılarının üreticileri olan Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. TheSoftware, söz konusu ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Web sitesinden ürün ve/veya hizmetleri elde edemediğiniz ve/veya satıcısı, dağıtıcısı ve son kullanıcı tüketicisi ile herhangi bir anlaşmazlığınızın bulunmadığını anladığınızı ve kabul ettiğinizi anlıyorsunuz. TheSoftware’in Web sitesinde sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili herhangi bir iddiaya karşı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağınızı anlıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware Yarışmalar aracılığıyla promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. Geçerli Yarışma kayıt formu ile ilgili doğru ve kesin bilgiler sağlayarak ve her bir Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her bir Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansını elde edebilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara katılmak için öncelikle ilgili kayıt formunu tamamlamanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve tam Yarışma Kayıt Verileri sağlama konusunda anlaşırsınız. TheSoftware, Yarışma Kayıt Verilerinin, tek ve münhasır takdirine bağlı olarak; (i) Anlaşmanın herhangi bir bölümünün ihlali içinde olduğunuzun veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verilerinin eksik, sahte, kopya veya diğer şekilde kabul edilemez olduğunun tespit edildiği durumlarda, Yarışma Kayıt Verilerini reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, Yarışma Kayıt Verileri kriterlerini tek taraflı takdiriyle istediği zaman değiştirebilir.

LİSANS VERİSİ

Web sitesi kullanıcısı olarak, Anlaşma’ya uygun olarak Web sitesine, İçeriğe ve ilişkili materyallere erişim ve kullanım için devredilemez, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilir. Yazılım, herhangi bir nedenle bu lisansı istediği zaman sona erdirebilir. Web sitesini ve İçeriği kişisel, ticari olmayan bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı hiçbir şekilde çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi alma sistemi veya elektronik veya mekanik bir bütünlüğe dahil edilemez. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya bunun herhangi bir bölümünü kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralamaz, satamaz, değiştiremez, dekompilasyon yapamaz, parçalara ayıramaz, tersine mühendislik yapamaz veya aktaramazsınız. Yazılım, Anlaşma’da açıkça verilmeyen tüm hakları saklar. Web sitesinin düzgün çalışmasına müdahale etmek veya etmeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutini kullanamazsınız. TheSoftware’nın altyapısına aşırı ve orantısız bir yük getiren herhangi bir eylem yapamazsınız. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemez.

TİCARETİNİN HAKLARI

İçerik, düzen, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetlerle ilgili diğer konular, ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet (buna sınırlı olmamak üzere, fikri mülkiyet) hakları altında korunmaktadır. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün, sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Otomatik araçlar veya başka herhangi bir şekilde, Web sitesinden, İçerikten, Yarışmalardan ve/veya Hizmetlerden malzeme alarak veya veri çekerek, doğrudan veya dolaylı olarak, TheSoftware’nin yazılı izni olmadan bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak veya derlemek yasaktır. Web sitesinde, İçerikte, Yarışmalarda ve/veya Hizmetlerde görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyalin mülkiyet haklarını edinmezsiniz. TheSoftware tarafından Web sitesine veya Hizmetler vasıtasıyla bilgi veya malzeme göndermek, TheSoftware’nin söz konusu bilgi ve/veya malzemeye ilişkin herhangi bir hakka feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkili tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları, TheSoftware’nin ticari markalarıdır. Hizmetler yoluyla Web sitesinde veya Hizmetler vasıtasıyla görünen tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Uygulanabilir sahibinin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari markayı kullanmak kesinlikle yasaktır.

WEB SİTESİNE BAĞLANTILAMA, EŞ- MARKA OLUŞTURMA, “ÇERÇEVELEME” VEYA WEB SİTESİNE REFERANS VERME YASAKLANDI

TheSoftware’nin açıkça izin vermediği sürece, kimse Web Sitesi’ni veya kısmen (logolar, ticari markalar, marka oluşturma veya telif hakkı içeren materyaller dahil olmak üzere) Web Sitesi’ne kendi web sitesi veya web alanıyla bağlantı kuramaz. İleri de, Web Sitesi’ni “çerçeveleme” veya Uniform Resource Locator (URL) ile ticari veya ticari olmayan hiçbir medyada Web Sitesi’ne atıfta bulunamaz, TheSoftware’nin önceden, açıkça ve yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Belirli olarak, Web Sitesiyle işbirliği yaparak, böyle bir içeriği veya faaliyeti kaldırmayı veya durdurmayı kabul etmektesiniz. Burten, bununla ilişkili tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği tek taraflı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELERDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN UYARI

Ziyaretçiler, Web sitesinden bilgi indirme işlemini kendi risklerinde gerçekleştirirler. TheSoftware, böyle indirmelerin, virüs ve solucanlar da dahil olmak üzere zararlı bilgisayar kodlarından arınmış olduğu konusunda herhangi bir garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware’u tazmin etmeyi ve her bir ebeveyn, yan kuruluş ve iştiraklerini ve her bir üyesini, memurunu, direktörünü, çalışanını, acentesini, ortaklarını ve/veya diğer ortaklarını tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz. Herhangi bir üçüncü tarafın (a) Web sitesini, Hizmetleri, İçeriği ve/veya herhangi bir Yarışmaya girişinizi kullanımınızdaki; (b) Sözleşmeyi ihlaliniz; ve/veya (c) başka bir bireyin ve/veya kuruluşun haklarını ihlalinizden kaynaklanan; herhangi bir ve her türlü iddiaların, masrafların (makul avukat ücretleri dahil), zararların, davalarnın, maliyetlerin, taleplerin ve/veya hükümlerin tamamı ile ilgili olarak zararsız tutulmaktan doğan. Bu paragraftaki hükümler, TheSoftware’u, her bir ebeveyn, yan kuruluş ve/veya bağlı ortaklıkları, ve her bir memurunu, direktörünü, üyesini, çalışanını, acentesini, pay sahiplerini, lisans verenlerini, tedarikçilerini ve/veya avukatlarını lehine olan. Bu bireylerin ve kuruluşların her biri, doğrudan kendi adına bu hükümleri ileri sürme ve zorlama hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİ

Website, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilenler de dahil olmak üzere diğer İnternet sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi bu sitelere ve/veya kaynaklara yönlendirebilir. TheSoftware, böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olmadığından, burada üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynakların kullanılabilirliği için TheSoftware’nin sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz. Ayrıca, TheSoftware, üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklardan veya burada bulunan veya bu kaynaklardan mevcut olan herhangi bir hüküm ve koşul, gizlilik politikaları, içerik, reklam, hizmetler, ürünler ve/veya diğer materyalleri onaylamamakta ve buna bağlı olarak herhangi bir zarardan ve/veya kayıptan sorumlu ve/veya yükümlü değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web sitesi kullanımı ve web sitesi aracılığıyla veya ilişkili olarak gönderdiğiniz tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya malzemelerin kullanımı, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web sitesini kullanımınızla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızdan sağlanan tüm kişisel kimlik bilgilerini, Gizlilik Politikamızın hükümlerine uygun olarak kullanma hakkımızı saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görüntülemek için burayı tıklayınız.

TheSoftware müşterisi olsun ya da olmasın, herhangi bir bireyin Website’nin işleyişine zarar verme, yok etme, müdahale etme, tahrip etme ve/veya başka şekilde engelleme girişimi, ceza ve medeni hukuk ihlali olup TheSoftware bu konuda herhangi bir suç işleyen birey ya da kuruluşa yasaların izin verdiği en geniş ölçüde yasal ve hakkaniyetli olarak her türlü tedbiri titizlikle takip edecektir.