Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne beskrevet i Aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og Softwaren med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn, uden specifik varsel til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen før du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i Aftalen, der er gyldig på dette tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreskemaer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der er fremhævet på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der er leveret direkte af tredjepartsproducenter eller distributører af sådanne varer. TheSoftware repræsenterer ikke eller garanterer, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for enhver krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionelle præmier og andre belønninger via Konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den gældende Konkurrence-registreringsformular og acceptere de officielle Konkurrence-regler, der gælder for hver Konkurrence, kan du deltage i chancen for at vinde de promotionelle præmier, der tilbydes gennem hver Konkurrence. For at deltage i Konkurrencerne, der vises på websitet, skal du først fuldføre den gældende tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette Konkurrence-registreringsdata. TheSoftware har ret til at afvise enhver Konkurrence-registreringsdata, hvor det er fastslået i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder en del af aftalen; og/eller (ii) de Konkurrence-registreringsdata, du har angivet, er ufuldstændige, svigagtige, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for registreringsdataene efter eget skøn.

LICENSGIVELSE

Som bruger af websitet får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge websitet, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du kan bruge websitet og indholdet på én computer til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af websitet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller indgå i nogen form for informationsindhentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, modificere, dekompilere, adskille, omvendtudvikle eller overføre websitet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre websitets korrekte funktion. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge websitet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overdragelig.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, kompileringen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold relateret til hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret). Kopiering, distribution, offentliggørelse eller salg af enhver del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk hentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved hjælp af automatiske midler eller enhver anden form for indsamling eller udtrækning af data med henblik på at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der vises på eller gennem hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelse af information eller materiale på hjemmesiden eller gennem tjenesterne fra TheSoftware udgør ikke en afkald på nogen rettighed til sådan information og/eller materiale. TheSoftware-navnet og -logoet, samt alle tilknyttede grafik, ikoner og servicenavne, er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller gennem tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ethvert varemærke uden den gældende ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL HJEMMESIDEN, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF HJEMMESIDEN FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt godkendt af TheSoftware må ingen linke til Hjemmesiden eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) på deres egen hjemmeside eller internetplatform af enhver årsag. Ydermere er det strengt forbudt at “frame” Hjemmesiden og/eller referere til Uniform Resource Locator (“URL”) for Hjemmesiden i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med Hjemmesiden om at fjerne eller ophøre med enhver sådan indhold eller aktivitet. Du anerkender hermed, at du vil være erstatningsansvarlig for enhver form for skade forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette enhver dokument, information eller andet indhold, der forekommer på hjemmesiden.

ANSVARSAFVISNING FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader oplysninger fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for skadelig computerkode, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

ERSTATNING

Du accepterer at erstatte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og filialer, samt hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, ansatte, agenter, medbrandere og/eller andre partnere uden skadesløs for enhver og alle krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, der måtte opstå fra tredje part på grund af eller som følge af: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din krænkelse af andres rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller filialer samt for hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver enkelt af disse personer og enheder har ret til direkte at gøre krav på og håndhæve disse bestemmelser på deres egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Websitet kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Derudover godkender TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for betingelser, fortrolighedspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af ​​hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, informationer, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at anvende alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden og al anden personligt identificerbare oplysninger, som du giver os, i overensstemmelse med betingelserne i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, kan du klikke her.

Ethvert forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er kunder hos TheSoftware eller ej, på at skade, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af ​​hjemmesiden, er en overtrædelse af strafferet og civilret, og TheSoftware vil ihærdigt forfølge alle retsmidler i denne henseende mod enhver krænkende person eller enhed i den maksimalt tilladte udstrækning i henhold til loven og retfærdighed.