Pogoji

PODROČJE IN SPREMEMBA POGODBE

Strinjate se s pogoji, določenimi v Pogodbi glede vaše uporabe Spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino pogodbo med vami in Programsko opremo v zvezi z vašo uporabo Spletne strani in nadomešča vse predhodne ali sodobne pogodbe, predstavitve, garancije in/ali razumevanja v zvezi s Spletno stranjo. Lahko spremenimo Pogodbo od časa do časa po lastni presoji, brez posebnega obvestila vam. Najnovejša Pogodba bo objavljena na Spletni strani in pred uporabo Spletne strani jo morate pregledati. Z nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali Storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določbe, navedene v Pogodbi, ki veljajo v tem času. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTEVE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklepajo pravno zavezujoče pogodbe po veljavni zakonodaji. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi posameznikom, mlajšim od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Ponudnik storitev

Z izpolnitvijo ustreznic naročilnih obrazcev lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, predstavljeni na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji izdelkov tretjih oseb. Program ne zagotavlja ali jamči, da so opisi teh izdelkov natančni ali popolni. Razumete in se strinjate, da program ni odgovoren ali odgovoren na noben način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršno koli spore s prodajalcem izdelkov, distributerjem in končnimi uporabniki potrošniki. Razumete in se strinjate, da program ne bo odgovoren vam ali tretji osebi za zahteve v zvezi z nobenim od izdelkov in/ali storitev, ponujenih na spletni strani.

KONKURSI

Občasno TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko konkursev. S pravilnimi in natančnimi informacijami, povezanimi s prijavnico za ustrezen konkurs, ter s soglasjem k Uradnim pravilom konkursa, ki se uporabljajo za vsak konkurs, se lahko prijavite za možnost, da osvojite promocijske nagrade, ki se ponujajo preko vsakega posameznega konkursa. Za vstop v konkurse, ki so na voljo na spletni strani, morate najprej v celoti izpolniti ustrezno prijavnico. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, aktualne in popolne podatke o registraciji za konkurs. TheSoftware si pridržuje pravico, da zavrne katero koli registracijsko datoteko za konkurs, če se ugotovi, v izključni diskreciji TheSoftware, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in/ali (ii) podatki o registraciji za konkurs, ki ste jih podali, so nepopolni, goljufivi, podvajajoči ali drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadarkoli, po lastni presoji, spremeni kriterije za registracijske podatke.

DOVOLJENJE ZA UPORABO

Kot uporabnik spletnega mesta vam je dodeljeno neizključno, neprenosljivo, preklicljivo in omejeno dovoljenje za dostop in uporabo spletnega mesta, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadarkoli in iz kakršnega koli razloga prekine to dovoljenje. Spletno mesto in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletnega mesta, vsebine, natečajev in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za iskanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstaviti, reverzno inženirati ali prenašati spletnega mesta, vsebine, natečajev in/ali storitev ali katerega koli njihovega dela. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki bi motili ali poskušali motiti pravilno delovanje spletnega mesta. Ne smete izvajati nobenih dejanj, ki bi preobremenila infrastrukturo programske opreme na nesorazmeren način. Vaša pravica do uporabe spletnega mesta, vsebine, natečajev in/ali storitev ni prenosljiva.

PRAVIC LASTNIŠTVA

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, magnetna prevod, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane s spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene z ustreznimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi (vključno s pravicami intelektualne lastnine). Prepovedano je kopiranje, ponovno razdeljevanje, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično izvlečenje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali na kateri koli drug način, kot je krajevno zajemanje podatkov, z namenom ustvarjanja zbirke, kompilacije, baze podatkov ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobivate lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih gledate ali uporabljate prek spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Objava informacij ali gradiva na spletni strani ali prek storitev, ki jo izvaja podjetje TheSoftware, ne predstavlja odstopa od kakršnih koli pravic do takih informacij in/ali gradiva. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsa povezana grafika, ikone in storitvena imena so zaščitene blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih ustrezni lastnikov. Uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja ustrezni lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZAVANJE NA SPLETNO STRAN, SO-BRENDIRANJE, »OKVIRJANJE« IN/ALI SKLIC NA SPLETNO STRAN SO PREPOVEDANI

Brez izrecnega pooblastila podjetja TheSoftware nihče ni pooblaščen ustvariti hiperpovezave do spletne strani ali njenih delov (vključno, a ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, druge zaščitene oznake ali avtorsko zaščiteno gradivo) na svoji spletni strani ali drugem spletnem mestu. Poleg tega je »okvirjanje« spletne strani in/ali sklicevanje na enotni oblikovni naslov (URL) spletne strani v kakršni koli komercialni ali nekomercialni medijski vsebini brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware strogo prepovedano. Izrecno se strinjate, da boste sodelovali s spletno stranjo pri odstranjevanju ali prenehanju take vsebine ali dejavnosti. S tem priznavate, da ste odškodninsko odgovorni za vso škodo, ki je s tem povezana.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

V svoji izključni presoji si pridržujemo pravico, da uredimo in/ali izbrišemo katerikoli dokument, informacijo ali drugo vsebino, ki se pojavi na spletnem mestu.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO, KI JO IZVAJANJE PRENOSOV LAHKO POVZROČI

Obiskovalci na lastno odgovornost prenašajo informacije s spletnega mesta. Programska oprema ne zagotavlja nobene garancije, da so taki prenosi brez okuženih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na viruse in črve.

NADOMESTILO

Strinjate se, da boste nadomestili in ohranili TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in pridruženih družb, ter vsakega od njihovih ustreznih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, sočlanov ali drugih partnerjev, varne pred kakršnimi koli zahtevki, stroški (vključno s stroški odvetnikov), škodami, tožbami, stroški, zahtevami in/ali sodbami, ki bi bile posledica ali bi izhajale iz: (a) vaše uporabe spletne strani, storitev, vsebine in/ali sodelovanje v katerem koli tekmovanju; (b) vašega kršenja sporazuma; in/ali (c) vašega kršenja pravic drugega posameznika in/ali entitete. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in/ali pridruženih družb, ter vsakega od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencodajalcev, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsak od teh posameznikov in entitet ima pravico, da te določbe neposredno uveljavlja proti vam v svojem imenu.

Spletna mesta tretjih oseb

Spletno mesto lahko zagotavlja povezave do drugih spletnih strani in/ali vas napoti k drugim internetnim stranem in/ali virom, vključno z lastniki in upravitelji tretjih ponudnikov. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi mesti in/ali viri, s tem izjavljate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost teh spletnih mest tretjih oseb in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne izraža podpore in ni odgovoren ali odgovoren za kakršne koli pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebino, oglaševanje, storitve, izdelke in/ali druge materiale na takih spletnih mestih tretjih oseb ali virih, niti za morebitno nastalo škodo in/ali izgubo.

PODATKOVNA POLITIKA/INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletne strani in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o obiskovalcih in/ali gradiv, ki jih pošljete preko spletne strani ali v povezavi z njo, je podvržena naši politiki zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletne strani in vseh ostalih osebno prepoznavnih informacij, ki ste jih posredovali, v skladu z pogoji naše politike zasebnosti. Za ogled naše politike zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ali je stranka TheSoftware ali ne, da poškoduje, uniči, vpliva, uniči ali kako drugače posega v delovanje spletne strani, je kršitev kazenskega in civilnega prava. TheSoftware si bo prizadeval za uveljavljanje vseh možnih pravnih in ustavnih ukrepov proti vsakemu kršitelju posamezniku ali subjektu do največje možne mere, ki bi jo dovoljevali zakon in pravičnost.