Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen angående din bruk av Nettstedet. Avtalen utgjør den eneste og totale avtalen mellom deg og Programvaren angående din bruk av Nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser angående Nettstedet. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikke meldinger til deg. Den siste versjonen av Avtalen vil bli lagt ut på Nettstedet, og du bør gå gjennom Avtalen før du bruker Nettstedet. Ved fortsatt bruk av Nettstedet og/eller Tjenestene, samtykker du herved i å overholde alle vilkår og betingelser som er beskrevet i Avtalen, som er gyldig på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre relevante bestillingsskjemaer kan du skaffe deg, eller prøve å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som vises på nettstedet, kan inneholde beskrivelser som er levert direkte av produsentene eller distributørene av slike varer fra tredjepartsleverandørene. TheSoftware garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig på noen som helst måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettstedet, eller for noen tvist med selgeren, distributøren eller sluttbrukerne av produktet. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noe krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware kampanjepriser og andre premier via konkurranser. Ved å gi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurransens registreringsskjema, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranser, kan du delta for å få en sjanse til å vinne de kampanjeprisene som tilbys gjennom hver konkurranser. For å delta i konkurransene som er presentert på nettsiden, må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet fullstendig. Du samtykker i å oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig registreringsdata for konkurransen. TheSoftware har rett til å avvise enhver registreringsdata for konkurransen der det blir fastslått, etter TheSoftwares enestående skjønn, at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) registreringsdataen for konkurransen du har oppgitt er ufullstendig, svindler, en duplikat eller på annen måte uakseptabel. TheSoftware kan endre kriteriene for registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

LISENSGODKJENNING

Som bruker av nettsiden blir du gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan avslutte denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin til ditt eget personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller inkorporeres i noen informasjonsinnhentingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, leie, selge, endre, dekompilere, demontere, reversere ingeniør eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller deler av dette. Programvaren reserverer alle rettigheter som ikke er eksplisitt gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre det korrekte fungerende på nettsiden. Du kan ikke utføre handlinger som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er ikke overførbar.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Innholdet, organisasjonen, grafikken, designet, kompilasjonen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvaren, tjenestene og andre saker relatert til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, intellektuell eiendom). Kopiering, redistribusjon, publisering eller salg av en hvilken som helst del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller annen form for skraping eller dataekstraksjon for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilasjon, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Offentliggjøring av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, fra TheSoftware utgjør ikke et frafall av noen rettigheter til slik informasjon og/eller materiale. TheSoftware-navnet og logoen, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene, tilhører deres respektive eiere. Bruk av et varemerke uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra den aktuelle eieren er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL NETTSIDEN, SAMBRUK, “FRAMING” OG/ELLER REFERANSERING AV NETTSIDEN ER FORBUDT

Med mindre uttrykkelig autorisert av TheSoftware, kan ingen linke til nettsiden, eller deler av den (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsbeskyttet materiale), til deres nettside eller nettsted av noe slag. Videre er det strengt forbudt å ”frame” nettsiden og/eller referere nettadressen (”URL”) til nettsiden i noen kommersiell eller ikke-kommersiell medie uten tidligere, uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra TheSoftware. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettsiden for å fjerne eller opphøre, etter gjeldende, slikt innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du vil være ansvarlig for alle skader forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden, etter vårt eget skjønn.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTNINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på egen risiko. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for ødeleggende datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

VERN FOR ERSTATNING

Du samtykker i å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerke-eiere og/eller andre partnere, skadesløse mot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer, gjort av tredjeparter på grunn av eller som følge av: (a) ditt bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i noen konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen, og/eller (c) din krenkelse av andres rettigheter til enkeltpersoner og/eller enheter. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse individene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Siden TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGLER/BEKRIVELSE AV BESØKENDE

Bruk av nettsiden, og all tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender gjennom eller i tilknytning til nettsiden, er underlagt våre personvernregler. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon som du gir oss, i samsvar med vilkårene i våre personvernregler. For å se våre personvernregler, vennligst klikk her.

Ethvert forsøk fra enkeltpersoner, enten de er TheSoftware-kunder eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, er en kriminell og sivilrettslig overtredelse, og TheSoftware vil strengt forfølge alle tiltak i denne saken mot enhver handling fra enkeltpersoner eller enheter, i den grad loven og rettferdighet tillater det.