Ehdot

SOVELLUSALUE JA SOPIMUKSEN MUUTOS

Suostut noudattamaan Verkkosivuston käyttöön liittyviä ehtoja, jotka on esitetty Sopimuksessa. Sopimus muodostaa kokonaisuudessaan ainoan sopimuksen sinun ja Ohjelmiston välillä Verkkosivuston käytön osalta ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, edustukset, takuut ja/tai ymmärrykset Verkkosivustoon liittyen. Voimme aika ajoin muuttaa Sopimusta yksinomaisen harkintamme mukaan ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Uusin Sopimus julkaistaan Verkkosivustolla, ja sinun tulisi tarkastaa Sopimus ennen Verkkosivuston käyttöä. Jatkamalla Verkkosivuston ja/tai Palveluiden käyttöä, suostut noudattamaan kaikkia Sopimuksessa tuolloin voimassa olevia ehtoja ja määräyksiä. Siksi sinun tulisi säännöllisesti tarkistaa tämä sivu päivitysten ja/tai muutosten varalta.

VAATIMUKSET

Verkkosivusto ja palvelut ovat saatavilla vain henkilöille, jotka voivat solmia laillisesti sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaan. Verkkosivusto ja palvelut eivät ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäisille henkilöille. Jos olet alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen, sinulla ei ole lupaa käyttää ja/tai päästä käsiksi verkkosivustoon ja/tai palveluihin.

PALVELUIDEN KUVAUKSET

Myyjän palvelut

Täyttämällä kyseiset tilauslomakkeet voit saada tai yrittää saada tiettyjä tuotteita ja/tai palveluja verkkosivustolta. Verkkosivustolla esillä olevat tuotteet ja/tai palvelut voivat sisältää kuvauksia, jotka on toimittanut suoraan kolmannen osapuolen valmistajat tai jakelijat. Ohjelmisto ei takaa, että tällaisten tuotteiden kuvaukset ovat tarkkoja tai täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelmisto ei ole millään tavalla vastuussa kyvyttömyydestäsi hankkia tuotteita ja/tai palveluja verkkosivustolta tai mistään riidasta tuotteen myyjän, jakelijan ja loppukäyttäjän kuluttajan kanssa. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelmisto ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle minkään vaateen osalta, joka liittyy verkkosivustolla tarjottuihin tuotteisiin ja/tai palveluihin.

KILPAILUT

Aika ajoin TheSoftware tarjoaa tarjouspalkintoja ja muita palkintoja kilpailujen kautta. Antamalla totuudenmukaiset ja tarkat tiedot kyseiseen kilpailuun liittyvällä rekisteröintilomakkeella ja hyväksymällä kunkin kilpailun viralliset säännöt, voit osallistua mahdollisuudesta voittaa tarjouspalkinnot, jotka tarjotaan jokaisen kilpailun kautta. Osallistuaksesi sivuston tarjoamiin kilpailuihin, sinun on ensin täytettävä sovellettava osallistumislomake kokonaisuudessaan. Suostut antamaan totuudenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset kilpailurekisteröintitiedot. TheSoftwarella on oikeus hylätä mikä tahansa kilpailurekisteröintitieto, mikäli TheSoftwaren yksinomaisen harkinnan mukaan (i) rikot näiden ehtojen mitä tahansa osaa tai (ii) toimittamasi kilpailurekisteröintitiedot ovat puutteellisia, vilpillisiä, kaksoiskappaleita tai muutoin hyväksyttäviä. TheSoftware voi milloin tahansa muuttaa rekisteröintitietojen kriteereitä oman harkintansa mukaan.

LISENSSISOPIMUS

Käyttäjänä saat ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, peruutettavan ja rajoitetun luvan käyttää ja päästä sivustoon, sisältöön ja niihin liittyvään materiaaliin sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto voi milloin tahansa mistä syystä tahansa lopettaa tämän lisenssin. Voit käyttää sivustoa ja sisältöä yhdellä tietokoneella henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen osaa ei saa kopioida mihinkään muotoon tai sisällyttää mihinkään tietojen noutojärjestelmään, sähköiseen tai mekaaniseen. Et voi käyttää, kopioida, matkia, kloonata, vuokrata, vuokrata, myydä, muokata, purkaa, purkaa, kääntää rakenteeltaan sivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluja tai niiden osaa. Ohjelmisto varaa kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä sopimuksessa. Et saa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia häiritäksesi tai yrittääksesi häiritä sivuston asianmukaista toimintaa. Et saa ryhtyä mihinkään toimenpiteeseen, joka aiheuttaisi kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen Ohjelmiston infrastruktuurille. Oikeutesi käyttää sivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluja ei ole siirrettävä.

OMAISUUSOIKEUDET

Sisältö, järjestely, grafiikka, suunnittelu, kokoaminen, magneettinen käännös, digitaalinen muuntaminen, ohjelmisto, palvelut ja muut verkkosivustoon, sisältöön, kilpailuihin ja palveluihin liittyvät asiat ovat suojattuja soveltuvien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (mukaan lukien, mutta rajoittumatta henkisen omaisuuden) nojalla. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen minkä tahansa osan kopioiminen, uudelleen jakelu, julkaiseminen tai myynti on ehdottomasti kielletty. Aineiston järjestelmällinen haku verkkosivustosta, sisällöstä, kilpailuista ja/tai palveluista automatisoitujen menetelmien avulla tai millään muulla napsautuksella tai tiedon louhinnalla kokoelman, kokoelman, tietokannan tai hakemiston luomista tai kokoamista varten ilman TheSoftwareltä saatu kirjallista lupaa on kielletty. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen katsottujen materiaalien, dokumenttien, ohjelmistojen, palveluiden tai muiden aineistojen omistusoikeuksia ei siirretä sinulle. Tietojen tai materiaalien julkaiseminen verkkosivustolle tai TheSoftwaren tarjoamien palvelujen kautta ei merkitse luopumista kyseisen tiedon ja/tai materiaalin oikeuksista. TheSoftwaren nimi ja logo sekä kaikki niihin liittyvät grafiikat, kuvakkeet ja palveluiden nimet ovat TheSoftwaren tavaramerkkejä. Kaikki muut verkkosivustolla tai TheSoftwaren tarjoamien palveluiden kautta näkyvät tavaramerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta. Minkä tahansa tavaramerkin käyttö ilman kyseisen omistajan nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

LINKITTÄMINEN VERKKOSIVUSTOON, YHTEISBRÄNDÄYS, ‘FRAMING’ JA/TAI VERKKOSIVUSTON VIITTAAMINEN KIELLETTY

Ellei TheSoftwaren nimenomaisesti valtuuta, kukaan ei saa hyperlinkittää verkkosivustoa kokonaan tai osittain (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, logotyypit, tavaramerkit, brändit tai tekijänoikeudellinen materiaali) heidän verkkosivustolleen tai verkkotapahtumaan mistä tahansa syystä. Lisäksi verkkosivuston ‘framing’ ja/tai Uniform Resource Locatorin (URL) viittaaminen kaupalliseen tai ei-kaupalliseen mediaan, ilman TheSoftwaren etukäteen annettua kirjallista lupaa, on ehdottomasti kielletty. Sitoudut erityisesti yhteistyöhön verkkosivuston kanssa poistaaksesi tai lopettaaksesi tällaisen sisällön tai toiminnan tarvittaessa. Tunnustat täten olevasi vastuussa kaikista tähän liittyvistä vahingoista.

MUOKKAUS, POISTAMINEN JA MUOKKAUS

Pidätämme oikeuden muokata ja/tai poistaa minkä tahansa asiakirjan, tiedon tai muun sisällön, joka esiintyy verkkosivustolla.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE LADATTUISTA AINEISTOISTA

Vierailijat lataavat tietoja Verkkosivustolta omalla vastuullaan. Ohjelmisto ei anna takuuta siitä, että nämä lataukset ovat vapaat tietokonetta vahingoittavista koodeista, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, virukset ja madot.

VAPAUTUS KORVAUSVELVOLLISUUDESTA

Sitoudut korvaamaan ja pitämään TheSoftwarentin, heidän vanhempiensa, tytäryhtiöidensä ja yhteistyökumppaniensa sekä heidän jäsentensä, virkamiestensä, johtajiensa, työntekijöidensä, edustajiensa, yhteisbrändien ja/tai muiden kumppaniensa turvassa mistä tahansa ja kaikilta vaatimuksilta, kuluilta (mukaan lukien asianmukaiset asianajajien palkkiot), vahingoilta, kanteilta, kustannuksilta, vaatimuksilta ja/tai tuomioilta, joita kolmas osapuoli voi esittää sinua kohtaan seuraavista syistä: (a) käyttösi Verkkosivustoilla, Palveluissa, Sisällöissä ja/tai osallistuminen mihin tahansa kilpailuun; (b) rikkomuksesi Sopimusta kohtaan; ja/tai (c) sinun rikkomuksesi toisen yksilön ja/tai tahon oikeuksia kohtaan. Tämän kappaleen määräyksiä sovelletaan TheSoftwarentin, heidän vanhempiensa, tytäryhtiöidensä ja/tai yhteistyökumppaneidensa hyväksi, ja jokaisella näistä yksilöistä ja tahoista on oikeus väittää ja valvoa näitä määräyksiä suoraan sinua kohtaan heidän puolestaan.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOT

Verkkosivusto voi tarjota linkkejä ja/tai ohjata sinut muille Internetin verkkosivustoille ja/tai resursseille, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, niihin, jotka omistavat ja hallinnoivat kolmannen osapuolen tarjoajat. Koska ohjelmistolla ei ole kontrollia tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, myönnät täten, että ohjelmisto ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi ohjelmisto ei tue eikä ole vastuussa mistään tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai resurssien käyttöehdoista, yksityisyyskäytännöistä, sisällöstä, mainonnasta, palveluista, tuotteista ja/tai muista materiaaleista tai niistä aiheutuvista vahingoista ja/tai menetyksistä.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ/KÄVIJÄTIETO

Verkkosivuston käyttö, ja kaikki kommentit, palautteet, tiedot, rekisteröintitiedot ja/tai materiaalit, jotka toimitat sivuston kautta tai siihen liittyen, ovat osa tietosuojakäytäntöämme. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tietoja verkkosivuston käytöstäsi sekä kaikkia muita henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, jotka olet meille antanut, tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Voit lukea tietosuojakäytäntömme napsauttamalla Tästä.

Minkä tahansa yksilön, riippumatta siitä, onko hän TheSoftwaren asiakas vai ei, yritys vahingoittaa, tuhota, häiritä, vandalisoida ja/tai muuten sekaantua Verkkosivuston toimintaan, on rikos- ja siviililain rikkominen ja TheSoftware pyrkii aktiivisesti toteuttamaan kaikki mahdolliset toimenpiteet kyseisellä alalla rikoksentekijää tai tahoa vastaan täysimääräisesti lain ja oikeudenmukaisuuden sallimassa laajuudessa.