Feltételek

MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSI JOGA

El kell fogadnia a Weboldal használatával kapcsolatos Feltételeket és feltételeket, amelyeket a Megállapodásban ismertettek. A Megállapodás kizárólagos és egyetlen megállapodást képez Ön és a Szoftver között a Weboldal használatával kapcsolatban, és felülmúlja minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, képviseletet, garanciát és/vagy megértést a Weboldallal kapcsolatban. A Megállapodást időszakosan módosíthatjuk kizárólagos mérlegünk szerint, Önnek külön értesítés nélkül. A legfrissebb Megállapodás közzétéve lesz a Weboldalon, és meg kell tekintenie a Weboldal használata előtt. A Weboldal és/vagy Szolgáltatások további használatával Ön elfogadja, hogy megfelel a Megállapodásban foglalt összes feltételnek és feltételnek az adott időpontban hatályosan. Ezért rendszeresen ellenőriznie kell ezt az oldalt a frissítésekért és/vagy változásokért.

ELVÁRÁSOK

A weboldal és szolgáltatások csak olyan egyének számára érhetők el, akik törvényes kötelezettséggel járó szerződéseket köthetnek az érvényben lévő jog szerint. A weboldal és szolgáltatások nem szántanak 18 éven aluli személyek használatára. Ha 18 éven aluli vagy, nincs jogosultságod a weboldal és szolgáltatások használatára és/vagy elérésére.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Eladói Szolgáltatások

A megfelelő vásárlási megrendelő formanyomtatványok kitöltésével Ön bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezhet be vagy megpróbálhat beszerezni a weboldalról. A weboldalon bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások leírásait közvetlenül a harmadik felek gyártói vagy forgalmazói szolgáltatják. A szoftver nem képviseli vagy garantálja, hogy az ilyen elemek leírásai pontosak vagy teljesek. Ön megérti és beleegyezik abba, hogy a szoftver semmilyen módon nem felelős vagy felelős az Ön képtelenségéért a weboldalról származó termékek és/vagy szolgáltatások beszerzéséhez vagy a termék eladójával, forgalmazójával és végfelhasználó fogyasztóval folytatott vitáért. Ön megérti és beleegyezik abba, hogy a szoftver nem vonható felelősségre Ön és semmilyen harmadik fél részéről sem kapott kártérítési igénnyel kapcsolatban a weboldalon kínált bármely termék és/vagy szolgáltatás tekintetében.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware nyereményjátékokat és egyéb díjakat kínál a Versenyeken keresztül. A megfelelő Verseny regisztrációs űrlapban való valós és pontos információk megadásával, és az adott Versenyre vonatkozó Hivatalos Verseny Szabályzat elfogadásával lehetőséged van részt venni a Versenyeken keresztül kínált nyereményekért. A weboldalon szereplő Versenyekbe való belépéshez először ki kell töltened a megfelelő jelentkezési űrlapot. A Verseny Regisztrációs Adatokat pontos, valós, aktuális és teljes mértékben meg kell adnod. A TheSoftware jogosult elutasítani bármely Verseny Regisztrációs Adatlapot, ha úgy határozza meg – kizárólagos mérlegelési jogkörében -, hogy: (i) megsérted a Megállapodás bármely részét; és/vagy (ii) a Megadott Verseny Regisztrációs Adatok hiányosak, csalókaak, másolatok vagy egyébként elfogadhatatlanok. A TheSoftware bármikor, saját belátása szerint módosíthatja a regisztrációs adatokra vonatkozó kritériumokat.

LICENC MEGEJÁTSZÁSA

A Webhely felhasználójaként nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott engedélyt kap arra, hogy hozzáférjen és használja a Webhelyet, a Tartalmat és a kapcsolódó anyagot az Szerződéssel összhangban. A Szoftver bármikor megszüntetheti ezt a licencet bármilyen okból. A Webhelyet és a Tartalmat saját személyes, nem kereskedelmi célú használatra egy számítógépen használhatja. A Webhely, a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások semmilyen formában nem reprodukálhatóak vagy beépíthetők bármilyen információ-visszakeresési rendszerbe, elektronikus vagy mechanikus. Nem használhatja, másolhatja, emulálhatja, klónozhatja, bérelheti, bérelheti, eladhatja, módosíthatja, dekompilálhatja, szétszedheti, visszafejtheti vagy átruházhatja a Webhelyet, a Tartalmat, a Versenyeket és/vagy a Szolgáltatásokat vagy azok bármely részét. A Szoftver fenntart minden olyan jogot, amelyet az Szerződésben nem adnak kifejezetten. Nem használhat semmilyen eszközt, szoftvert vagy rutint a Webhely megfelelő működésének megakadályozására vagy megkísérlésére. Nem hozhat olyan intézkedést, amely aránytalan vagy aránytalanul nagy terhet ró a Szoftver infrastruktúrájára. A Webhely, a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások használati joga nem átruházható.

SAJÁTOS JOGOK

A tartalom, a szervezet, a grafika, a tervezés, a gyűjtemény, a mágneses fordítás, a digitális átalakítás, a szolgáltatások és más a webhelyhez, a tartalomhoz, a versenyekhez és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó kérdések szerzői jogi védelem alatt állnak, védjegyek és más tulajdonjogok (beleértve, de nem kizárólag, a szellemi tulajdon) joga. A webhely, a tartalom, a versenyek és / vagy a szolgáltatások bármely részének másolása, újraosztása, közzététele vagy eladása szigorúan tilos. A webhely, a tartalom, a versenyek és / vagy a szolgáltatások anyagának rendszerezett lekérése automatizált eszközökkel vagy bármely más, csípők, adatbányászat vagy adatinyerési forma útján a TheSoftware írásbeli engedélyével tilos, közvetlenül vagy közvetve annak érdekében, hogy olyan gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre. Nem szerzi meg a tulajdonjogokat semmilyen tartalomhoz, dokumentumhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz vagy más anyagokhoz, amelyeket a webhelyen, a tartalomban, a versenyeken és / vagy a szolgáltatásokon keresztül megtekinthet. Az információ vagy anyag közzététele a webhelyen vagy a szolgáltatásokon keresztül TheSoftware által nem jelenti a jogok bármely lemondását az ilyen információra és / vagy anyagra vonatkozóan. A TheSoftware név és logója, valamint az összes kapcsolódó grafika, ikon és szolgáltatásnév a TheSoftware védjegye. Az összes többi védjegy, amely megjelenik a webhelyen vagy a szolgáltatásokon keresztül, a megfelelő tulajdonos tulajdona. A védjegy használata az alkalmazandó tulajdonos kifejezett írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.

A WEBHEZ VALÓ HIPERLINKEZÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS A MÁRKÁVAL, „KERETEZÉS” ÉS/VAGY A WEBHEZ TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁS TILOS

Kizárólag a TheSoftware kifejezett engedélyével lehet a Weboldalra vagy annak részeire (beleértve, de nem kizárólagosan a logókat, védjegyeket, márkaneveket vagy szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat) hiperhivatkozást létesíteni saját weboldalukra vagy internetes helyükre bármilyen okból. Továbbá a „keretezés” és/vagy a Weboldal Hivatkozó Egyenértékű Helyszólítása (”URL”) a TheSoftware előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiában. Ezzel együtt hozzájárulsz, hogy együttműködj a Weboldallal annak érdekében, hogy eltávolítsák vagy megszüntessék az ilyen tartalmakat vagy tevékenységeket. Kijelented és elfogadod, hogy felelősséggel tartozol minden ilyennel kapcsolatos károkért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Fenntartjuk a jogot ahhoz, hogy egyedüli döntésünk alapján szerkeszthessünk és/vagy törölhessünk minden dokumentumot, információt vagy egyéb tartalmat, amely a webhelyen megjelenik.

DISCLAIMER AZ LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT

A látogatók saját felelősségükre töltik le az információkat a webhelyről. A szoftver nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy az ilyen letöltések mentesek a számítógépet károsító kódoktól, ideértve, de nem kizárólagosan vírusokat és férgeket.

KÁRTÉRÍTÉS

Elfogadod, hogy megtéríted és felmented TheSoftware-t, valamint minden anyavállalatukat, leányvállalatukat és kapcsolt vállalkozásukat, valamint minden tagjukat, tisztségviselőjüket, igazgatójukat, alkalmazottjukat, ügynökeiket, társbérlőiket és / vagy más partnereiket, valamint bármilyen és minden igényt és / vagy ítéletet harmadik fél által benyújtott, költséget (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat), kárt, pert, költséget és arra felmerült igényt kártérítési felelősséged miatt vagy abból eredően: (a) a webhely, szolgáltatások, tartalom használata és / vagy a versenybe való belépésed miatt; (b) a szerződés megsértése; és / vagy (c) egy másik személy és / vagy vállalat jogainak megsértése. E bekezdés rendelkezései a TheSoftware, valamint minden anyavállalatuk és / vagy kapcsolt vállalkozásuk, valamint az ő tisztségviselőik, igazgatóik, tagjaik, alkalmazottjaik, ügynökeik, részvényeseik, licencadóik, beszállítóik és / vagy ügyvédeik érdekében szolgálnak. Ezeknek az egyéneknek és szervezeteknek joguk van közvetlenül érvényesíteni és érvényesíteni ezeket a rendelkezéseket a saját nevükben.

HARMADIK FÉL WEBHELYEK

A webhely lehetőséget biztosíthat linkelésre és/vagy más internetes webhelyekre és/vagy erőforrásokra, ideértve, de nem kizárólagosan, az olyan Harmadik Fél Szolgáltatók által birtokoltakat és üzemeltetetteket. Mivel a TheSoftware-nak nincs ellenőrzése az ilyen harmadik fél weboldalak és/vagy erőforrások felett, ezért most elismeri és elfogadja, hogy a TheSoftware nem felelős az ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségéért. Továbbá a TheSoftware nem támogatja és nem vállal felelősséget az ilyen harmadik fél webhelyeken vagy erőforrásokon elérhető feltételek, adatvédelmi irányelvek, tartalom, reklámok, szolgáltatások, termékek és/vagy más anyagok tekintetében, sem azokból eredő károkért és/vagy veszteségekért.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT/LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ

A webhely használata, valamint az összes hozzászólás, visszajelzés, információ, Regisztrációs adat és/vagy anyag, amit benyújtasz a webhellyel vagy annak kapcsolatában, az Adatvédelmi szabályzatunk feltételei szerint érvényes. Fenntartunk minden jogot az Ön webhelyhasználatával kapcsolatos információk, valamint Ön által megadott minden további személyes azonosító adat felhasználására az Adatvédelmi szabályzatunk feltételei szerint. Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez kattintson ide.

A TheSoftware ügyfelei közül valamennyi személy, aki kárt okoz, megsemmisít, befolyásol, vandalizál vagy másképpen akadályozza a weboldal működését, bűncselekményi és polgári jogi szabályokat sérthet, és a TheSoftware minden erővel és minden jogszerű és igazságos lehetőségnek megfelelően fellép ezzel szemben, bárki vagy bármely szervezet ellen.