Termeni

ACOPERIREA ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate în Acord în ceea ce privește utilizarea Dvs. a Website-ului. Acordul constituie întregul și singurul acord între Dvs. și Software-ul referitor la utilizarea Dvs. a Website-ului și înlocuiește toate acordurile anterioare sau contemporane, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile cu privire la Website. Ne rezervăm dreptul de a modifica Acordul din timp în timp în discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către Dvs. Cel mai recent Acord va fi afișat pe Website, iar Dvs. ar trebui să-l revizuiți înainte de a utiliza Website-ul. Prin utilizarea continuă a Website-ului și/sau Serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile prevăzute în Acord, aplicabile în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și serviciile sunt disponibile doar pentru persoanele care pot încheia contracte juridic obligatorii în conformitate cu legea aplicabilă. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa site-ul web și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii furnizor

Prin completarea formularelor de comandă corespunzătoare, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site-ul web pot conține descrieri furnizate direct de către producători sau distribuitori terți ai acestor articole. TheSoftware nu reprezintă și nu garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dumneavoastră de a obține produse și/sau servicii de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul sau consumatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau față de orice terț pentru orice solicitare legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site-ul web.

CONCURSURI

De la un moment la altul, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concururilor. Prin furnizarea informațiilor adevărate și precise în legătură cu formularul de înregistrare aplicabil la concurs și acceptarea Regulilor Oficiale ale concursului aplicabile fiecărui concurs, puteți avea șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe site, trebuie mai întâi să completați pe deplin formularul de înregistrare aplicabil. Vă angajați să furnizați datele de înregistrare ale concursului adevărate, precise, actuale și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înregistrare a concursului în cazul în care se constată, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare ale concursului pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware poate schimba oricând criteriile de date de înregistrare, în discreția sa exclusivă.

CONCESIUNE DE LICENȚĂ

În calitate de utilizator al Site-ului, vi se acordă o licență nelimitată, neinvazivă, nitransferabilă, revocabilă și limitată pentru accesarea și utilizarea Site-ului, a Conținutului și a materialelor asociate în conformitate cu Acordul. Software-ul poate rezilia această licență în orice moment, din orice motiv. Puteți utiliza Site-ul și Conținutul pe un computer pentru uz personal, non-comercial. Nicio parte a Site-ului, a Conținutului, a Concursurilor și/sau a Serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau incorporată în orice sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, emula, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezambla, efectua inginerie inversă sau transfera Site-ul, Conținutul, Concursurile și/sau Serviciile sau orice parte a acestora. Software-ul își rezervă orice drepturi care nu sunt acordate explicit în Acord. Nu puteți utiliza nicio dispozitiv, software sau rutină pentru a interveni sau a încerca să interveniți cu buna funcționare a Site-ului. Nu puteți întreprinde nicio acțiune care să impună o sarcină nerezonabilă sau neuniform distribuită infrastructurii TheSoftware. Dreptul dumneavoastră de a utiliza Site-ul, Conținutul, Concursurile și/sau Serviciile nu poate fi transferat.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de site-ul web, conținut, concursuri și servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală) aplicabile. Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea, de către dumneavoastră, a oricărei părți a site-ului web, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor este strict interzisă. Retrieversarea sistematică a materialelor de pe site-ul web, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor prin mijloace automate sau orice altă formă de scraping sau extragere de date în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilări, baze de date sau director fără permisiunea scrisă de la TheSoftware este interzisă. Nu obțineți drepturi de proprietate asupra oricărui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe site-ul web, conținutul, concursurile și/sau serviciile. Publicarea de informații sau materiale pe site-ul web sau prin servicii, de către TheSoftware, nu constituie o renunțare la niciun drept asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware și toate graficele, pictogramele și denumirile de servicii asociate sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe site-ul web sau prin servicii aparțin proprietarilor lor respectivi. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.”

HIPERLINKAREA SPRE WEBSITE, CO-MARCAREA, „FRAMING-UL” ȘI/SAU FĂCEREA REFERIRII LA WEBSITE SUNT INTERZISE

Cu excepția cazului în care este expres autorizată de către TheSoftware, nimeni nu are voie să facă hiperlink la Website sau la porțiuni ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, logotipuri, mărci comerciale, branding sau materiale protejate de dreptul de autor) spre propriul său website sau spațiu web din orice motiv. În plus, „framing-ul” Website-ului și/sau făcerea referirii la Adresa Uniformă a Resurselor („URL”) a Website-ului în orice mediu comercial sau non-comercial fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzisă. Sunteți de acord în mod expres să colaborați cu Website-ul pentru a elimina sau a înceta, după caz, astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta recunoașteți că veți fi responsabil pentru orice și toate daune asociate cu acestea.

EDITAREA, ȘTERGEREA ȘI MODIFICAREA

Ne rezervăm dreptul, în discreția noastră exclusivă, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alte conținuturi care apar pe Website.

DISCLAIMER PENTRU DAUNE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informațiile de pe Website pe riscul lor. Software-ul nu garantează că aceste descărcări sunt libere de coduri informatice corupte, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

INDEMNIZARE

Vă angajați să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, filialele și afiliații lor, precum și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-brandatorii și/sau alți parteneri, în siguranță față de orice și toate pretențiile, cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daunele, procesele, costurile, cerințele și/sau hotărârile oricărui terț, cauzate de sau rezultând din: (a) utilizarea dvs. a site-ului web, serviciilor, conținutului și/sau participarea la orice concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și/sau (c) încălcarea dvs. a drepturilor altei persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecarui dintre părinții lor, filialele și/sau afiliații lor, precum și fiecarui dintre ofițerii, directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau avocații lor. Fiecare dintre aceste persoane și entități are dreptul să invoce și să aplice direct aceste prevederi împotriva dvs. în numele său.

SITE-URI TERȚE

Site-ul poate furniza link-uri către site-uri web terțe și/sau să vă îndrume către alte resurse de pe Internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de furnizorii terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra acestor site-uri web terțe și/sau resurse, vă recunoașteți și vă declarați de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web terțe și/sau resurse. În plus, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale la sau disponibile de pe astfel de site-uri web sau resurse terțe, sau pentru orice daune și/sau pierderi care pot rezulta de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATORI

Utilizarea site-ului web și a tuturor comentariilor, părerilor, informațiilor, datelor de înregistrare și/sau materialelor pe care le furnizați prin intermediul site-ului web sau în asociere cu acesta sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile privind utilizarea dvs. a site-ului web și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs., în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare de către orice individ, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau de a interfera în alt mod cu funcționarea Site-ului, este o încălcare a legilor penale și civile și TheSoftware va urmări cu seriozitate orice și toate soluțiile legale în acest sens împotriva oricărui individ sau entitate care să comită astfel de fapte, în măsura maximă permisă de lege și de echitate.