Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đồng ý cho chúng tôi gửi email về các ưu đãi của chúng tôi cho bạn. Nếu bạn chọn không nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể từ chối bất kỳ lúc nào tại phần dưới cùng của mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân truy cập vào trang web của chúng tôi. Quy định này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi khách truy cập vào các trang web trên toàn cầu do Phần mềm sở hữu và vận hành, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Quy định về quyền riêng tư này cung cấp thông báo về thực tiễn thu thập thông tin và các cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ để xem lại thông tin này.

A. Thông tin cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi thông tin như vậy được cung cấp tự nguyện, chẳng hạn khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hoặc đăng ký dịch vụ, mở phiếu yêu cầu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch cho cơ hội việc làm hoặc gửi e-mail cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi sơ yếu lý lịch của bạn hoặc yêu cầu một số loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân định danh cho Phần mềm thông qua một trong những trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được cơ hội lựa chọn xem bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, trong sự hiểu biết của nó, gửi cho bạn các thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ Phần mềm của bạn. Trừ khi có hướng dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi các công ty thành viên của gia đình The Software, đại lý được ủy quyền của The Software và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà The Software có mối quan hệ và những gì mà họ cung cấp có thể thu hút bạn.

Các ví dụ trong tài liệu này không nên được coi như là một lời hứa hoặc đảm bảo về thu nhập. Tiềm năng kiếm tiền hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực của họ. Chúng tôi không xem đây là một ‘kế hoạch làm giàu’, và bạn cũng không nên coi nó như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng cá nhân (Thông tin chung):

Nói chung, Phần mềm thu thập tự động một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của người truy cập. Thông thường nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất của người truy cập, và các trang web của Phần mềm đã được truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích hạn chế để xác định dịch vụ khách hàng và nhu cầu của trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm “cookies” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin tùy chỉnh về các dịch vụ của Phần mềm cho người truy cập). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân có thể xác định được nào. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để thông báo khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web chứa phần mềm của bạn, máy chủ, bảng tin, diễn đàn, Các trang web của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công khai, bao gồm trên bảng tin, phòng chat hoặc trang web mà Phần mềm có thể cung cấp cho bạn như một phần của dịch vụ của Phần mềm, sẽ được thông qua cho bất kỳ ai khác truy cập vào không gian đó. Phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin mà bạn tiết lộ trong những địa điểm này. Ngoài ra, các trang web của Phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Phần mềm. Phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn có thể tiết lộ trong những trang web này và khuyến nghị bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web mà bạn truy cập.

D. Ngoại lệ và Giới hạn:

Không kể trên và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Phần mềm tương tác đầy đủ với các quan chức liên bang, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến nội dung bất kỳ (bao gồm cả thông tin cá nhân hoặc các tin nhắn điện tử riêng tư được truyền đến Phần mềm) hoặc hoạt động bất hợp pháp tưởng chừng của bất kỳ người dùng dịch vụ nào, và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Với mục đích giới hạn nhằm thực hiện sự hợp tác và các biện pháp đó cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Phần mềm có thể yêu cầu tiết lộ thông tin xác định được cá nhân. Ngoài ra, Phần mềm có thể lựa chọn theo dõi các khu vực liên lạc bất kỳ để đáp ứng các quy định luật, quy định hoặc yêu cầu chính phủ; nếu việc tiết lộ đó là cần thiết hoặc thích hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Trong quá trình bán hoặc chuyển quyền sở hữu của bất kỳ quyền lợi nào đối với Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác do công ty sở hữu, Phần mềm có quyền bán hoặc chuyển thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn cung cấp cho Phần mềm) cho bên thứ ba tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý trở thành người kế nhiệm của Phần mềm đối với việc bảo trì và bảo vệ thông tin được thu thập và bảo quản bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ của tuyên bố chính sách này.