Zásady ochrany súkromia

Po kliknutí na tlačidlo „Pokračovať“ nám dávate súhlas posielať vám e-maily týkajúce sa našich ponúk. Ak si neželáte dostávať ďalšie e-maily, kedykoľvek sa môžete odhlásiť zo zasielania e-mailov na spodku každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše webové stránky. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje informácie o normách a podmienkach, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na celosvetovej sieti World Wide Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje informácie o našich praktikách zhromažďovania informácií a spôsoboch, akými sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže meniť, preto sa pravidelne vráťte a skontrolujte tieto informácie.

A. Osobne údaje:

Softvér zvyčajne dostáva konkrétne údaje o návštevníkoch svojej webovej stránky len v prípade, ak takéto informácie sa poskytnú dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, zakúpia alebo sa prihlásia na služby, otvoria žiadosť o podporu zákazníkov, poskytnú informácie o životopise pre pracovné príležitosti alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad keď uskutočníte nákup, použijete kreditnú kartu na platbu za služby, pošlete svoj životopis alebo požiadate o určité typy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie softvéru cez jednu z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho špecifického požiadavky. V väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať, či chcete, alebo nechcete, aby Softvér použil tieto informácie na ďalšie účely. Softvér si vyhradzuje právo v súlade so svojím uvážením zasielať vám bulletin a ďalšie dôležité informácie o službách softvéru. Ak nám nedáte žiadne pokyny, môže Softvér použiť informácie, ktoré poskytnete, aby vás informoval o ďalších službách a produktových ponukách poskytovaných rodinou spoločností The Software, autorizovanými agentmi softvéru The Software a inými poskytovateľmi tovarov a služieb, ktorí sú v kontakte s The Software a ktorých ponuky by vás mohli zaujímať.

Príklady v týchto materiáloch nemožno brať ako sľub alebo záruku zárobku. Možnosť zarábania závisí výhradne od osoby, ktorá používa našu produkciu, nápady, techniky a úsilie, ktoré vynaloží. Nevytvárame toto ako „cestu za rýchlym zbohatnutím” a ani by ste to nemali vnímať takto.

B. Informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné (generickej povahy):

V zásade Softvér automaticky zhromažďuje niektoré všeobecné informácie. Všeobecné informácie neodhalia identitu návštevníka. Zvyčajne zahŕňajú informácie o internetovej adrese pridelené k počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívené stránky The Software. Softvér zbiera tieto informácie s obmedzeným účelom stanovenia potrieb zákazníckej služby a webových stránok. Dosahujeme to pomocou určitých technológií vrátane „cookies“ (technológie, ktorá môže poskytovať návštevníkovi prispôsobené informácie o službách The Software). Softvér nekombinuje informácie zhromaždené týmto spôsobom s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás informoval o prijatí cookies a môžete ju odmietnuť.

C. Váš The Software hostovaný webový server, nástenné tabule, fórum, webové stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane všetkých násteniek, chatovacích miestností alebo webových stránok, ktoré môže poskytnúť Softvér ako súčasť služieb Softvéru, sú dostupné pre každého, kto navštívi toto miesto. Softvér nie je schopný zabezpečiť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky Softvéru obsahujú odkazy na stránky treťej strany, ktoré nie sú spojené so Softvérom. Softvér nie je schopný chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto navštívených stránok.

D. Výnimky a obmedzenia:

Nehľadiac na predchádzajúce ustanovenia a v súlade s platnými zákonmi, softvér plne spolupracuje s orgánmi štátnej, miestnej a federálnej moci pri akomkoľvek vyšetrovaní súvisiacom s akýmkoľvek obsahom (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odosielaných softvéru) alebo údajnými protizákonnými aktivitami ktorejkoľvek osoby používajúcej službu a prijíma primerané opatrenia na ochranu vlastníckych práv. Za účelom uskutočnenia takýchto opatrení v súlade s platnými zákonmi by softvér mohol byť povinný poskytnúť osobné údaje. Okrem toho si softvér môže vyhradiť právo monitorovať oblasti komunikácie akéhokoľvek druhu s cieľom splniť akýkoľvek zákon, nariadenie alebo žiadosť vlády; ak je takéto zverejnenie potrebné alebo vhodné pre prevádzku softvéru; alebo na ochranu práv alebo majetku softvéru alebo iných osôb. V súvislosti s potenciálnym predajom alebo prevodom akéhokoľvek záujmu o softvér a softvér a ďalšie webové stránky, ktoré spoločnosť vlastní, si softvér vyhradzuje právo predať alebo previesť vaše informácie (vrátane, ale nie výlučne, mena, adresných informácií a ďalších informácií, ktoré ste poskytli softvéru) tretí strane, ktorá sa zaobera komunikačnými produktmi alebo službami; súhlasí s tým, že bude nástupníkom softvéru pokiaľ ide o udržiavanie a ochranu informácií zhromaždených a udržiavaných softvérom; a súhlasí s povinnosťami tohto vyhlásenia o politike.