Integritetspolicy

Genom att klicka på ”Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden till dig. Om du väljer att inte längre ta emot några fler e-postmeddelanden kan du alltid avanmäla dig när som helst längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar varje individuells integritet som besöker våra webbplatser. Denna integritetspolicy ger information om de standarder och villkor enligt vilka programvaran skyddar integriteten för information som tillhandahålls av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av programvaran, inklusive programvaran och programvaran. Denna integritetspolicy ger information om våra informationsinsamlingspraxis och om hur din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så var vänlig och kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran mottar vanligtvis specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt lämnas, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportförfrågan, lämnar in sin meritförteckning för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Självklart kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in din meritförteckning eller begär viss typ av information. När du lämnar personligt identifierbar information till Programvaran genom en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika förfrågan. I de flesta fall får du möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att, enligt eget gottfinnande, skicka bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster. Om du inte ger några instruktioner kan Programvaran använda den information du ger för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvarufamiljen, Programvarans auktoriserade agenter och andra leverantörer av varor och tjänster som Programvaran samarbetar med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material bör inte tas som ett löfte eller garanti om intäkter. Inkomstpotentialen beror helt och hållet på personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och det arbete som läggs ner. Vi påstår inte detta som en “blir rik snabbt-schema”, och inte heller bör du se det som sådant.

B. Icke personligt identifierbar (generisk) information:

I allmänhet samlar programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Den inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt vilka sidor på programvaran som har besökts. Programvaran samlar in denna information i begränsad utsträckning för att fastställa behoven av kundtjänst och webbplats. Detta gör vi genom att använda vissa tekniker, inklusive “kakor” (en teknik som kan användas för att ge besökaren anpassad information om programvarutjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personlig identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en kaka och du kan vägra den.

C. Din The Software-hostade webbplats, server, anslagstavlor, forum, tredjepartssidor:

Information som du avslöjar på en offentlig plats, inklusive på anslagstavlor, chatt-rum eller webbplatser som The Software erbjuder som en del av dina The Software-tjänster, är tillgänglig för alla som besöker den platsen. The Software kan inte skydda information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller The Softwares webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte är relaterade till The Software. The Software kan inte skydda information som du kan avslöja på dessa platser och rekommenderar att du granskar integritetspolicystatementsen för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Trots det ovanstående och i enlighet med tillämpliga lagar, samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala tjänstemän i alla utredningar som rör något innehåll (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som överförs till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter av någon användare av tjänsten, och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina proprietära rättigheter. För att uppnå sådant samarbete och sådana åtgärder kan det bli nödvändigt för programvaran att lämna ut personligt identifierbar information, i enlighet med tillämpliga lagar. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av något slag för att tillgodose gällande lagar, regleringar eller regeringsrekommendationer; om sådan informationsoffentliggörande är nödvändigt eller lämpligt för att driva programvaran; eller för att skydda rättigheterna eller egendomen för programvaran eller andra. I samband med en eventuell försäljning eller överföring av något av dess intressen i programvaran och andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till, namn, adressinformation och annan information du har lämnat till programvaran) till en tredje part som är inriktad på kommunikationsprodukter eller -tjänster; som samtycker till att vara programvarans efterträdare vad gäller underhåll och skydd av information som samlas in och hanteras av programvaran; och som samtycker till skyldigheterna enligt denna policyförklaring.