Политика на поверителност

С натискането на „Продължи“, Вие ни давате разрешение да Ви изпращаме имейли относно нашите предложения. Ако решите да не получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време, като използвате връзката в дъното на всеки имейл.

Софтуерът спазва поверителността на всеки, който посещава нашите уебсайтове. Тази декларация за поверителност осигурява уведомление за стандартите и условията, под които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетители на сайтове в световната мрежа Интернет, притежавани и управлявани от Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази декларация за поверителност осигурява уведомление за практиките за събиране на информация и начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля, проверявайте периодично тази информация.

А. Лична информация, която може да бъде идентифицирана лично:

Софтуерът обикновено получава конкретни данни за посетителите на своя уебсайт само когато такава информация е предоставена доброволно, например когато нашите посетители поискат информация, закупят или се запишат за услуги, отворят обръщение за клиентска поддръжка, предоставят информация от резюмета си за възможности за заетост или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, като например при покупката, използвате кредитна карта за плащане на услуги, подаване на вашето резюме или поискване на определена информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще бъде използвана за изпълнение на вашия конкретен заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали желаете Софтуерът да използва или не използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно услугите на Софтуера. Ако нямате инструкции от вас, Софтуерът може да използва предоставената от вас информация, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании на Софтуера, упълномощени агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има отношения и чиито предложения може да ви интересуват.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалби. Възможността за печалба зависи изцяло от човека, използващ нашите продукти, идеи, техники и положеният труд. Ние не представяме това като ‘бърз начин за обогатяване’ и не трябва да го разглеждате така.

Б. Неличима (Обща) Информация, която не открива самоличност:

Като цяло, Софтуерът автоматично събира някои общи информации. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Тя обикновено включва информация за Интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посещаваните сайтове на Софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничена цел – определяне на обслужването на клиентите и нуждите на уебсайта. Постигаме това, като използваме определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да предостави на посетителя персонализирана информация за услугите на Софтуера). Софтуерът не комбинира информацията, събрана по този начин, с никаква самоличима информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите „бисквитка“, и можете да я откажете.

C. Вашият софтуер, хостван уебсайт, сървър, бюлетинни дъски, форум, сайтове на трети страни:

Информацията, която разкривате в обществено пространство, включително във всяка дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който софтуерът може да предостави като част от услугите на софтуера, е достъпна за всеки друг, който посещава това пространство. Софтуерът не може да гарантира защитата на информацията, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на софтуера включват връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, независими от софтуера. Софтуерът не може да защити информацията, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и ограничения:

Въпреки изложеното и в съответствие с приложимите закони, софтуерът напълно сътрудничи с държавните, местните и федералните органи при всяко разследване, свързано със съдържанието (включително лични или частни електронни комуникации, предадени на софтуера) или предполагаемите незаконни дейности на всеки потребител на услугата и предприема разумни мерки за защита на своите собствени права. С оглед на постигане на подобно сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, софтуерът може да бъде задължен да разкрие лична идентифицируема информация. Освен това, софтуерът може да избере да наблюдава областите на комуникация от всякакъв вид, за да удовлетвори всякакъв закон, регламент или искане на правителството, ако такава разкритие е необходимо или подходящо за работата на софтуера, или за защита на правата или имуществото на софтуера или други лица. Във връзка със потенциалната продажба или прехвърляне на някое от интересите на софтуера и на софтуера и други сайтове, притежавани от компанията, софтуерът запазва правото си да продава или прехвърля вашата информация (включително, но не само име, адресна информация и други данни, предоставени на софтуера) на трета страна, която се занимава с комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде последовател на софтуера по отношение на поддържането и защитата на информацията, събрана и поддържана от софтуера; и съгласява се със задълженията на настоящото изявление.