Polityka prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz już otrzymywać żadnych wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając na link rezygnacji na dole każdej wiadomości e-mail.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających strony internetowe należące do Oprogramowania i prowadzone przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o naszych praktykach dotyczących zbierania informacji oraz sposobach wykorzystywania Twoich danych. Niniejsza polityka może ulec zmianie, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie tej informacji.

A. Informacje osobiste:

The Software zazwyczaj otrzymuje określone dane dotyczące odwiedzających stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępnione dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupów lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie do obsługi klienta, przedstawiają informacje zawarte w CV do celów zatrudnienia lub wysyłają do nas e-mail. Oczywiście, niektóre z tych działalności wymagają podania przez Ciebie informacji, na przykład w przypadku dokonywania zakupu, płacenia kartą kredytową za usługi, przesyłania CV lub żądania określonych informacji. Gdy podasz dane osobowe do The Software za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, będą one wykorzystane do spełnienia Twojej określonej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, aby The Software używał tych informacji w celu dodatkowych działań. The Software zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących usług The Software. Bez instrukcji z Twojej strony, The Software może używać informacji, które nam przekazujesz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm The Software, autoryzowanych agentów The Software oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi The Software ma relacje i których oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie można traktować jako obietnicy lub gwarancji zarobków. Potencjał do zarabiania zależy w całości od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego w działania. Nie przedstawiamy tego jako „schemat zdobycia bogactwa”, i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

W ogólnym przypadku, Oprogramowanie gromadzi automatycznie pewne ogólne informacje. Ogólne informacje nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje dotyczące adresu internetowego przypisanego do twojego komputera, liczby i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych stron Oprogramowania. Oprogramowanie gromadzi te informacje w ograniczonym celu ustalenia potrzeb obsługi klienta i witryny. Realizujemy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologii, która może być wykorzystana do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji na temat usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi osobę. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby powiadomić cię, gdy otrzymasz plik cookie, i możesz go odrzucić.

C. Twoja strona internetowa hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony trzecie:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej, którą Oprogramowanie może hostować dla Ciebie w ramach usług Oprogramowania, są dostępne dla każdego, kto odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może ochronić żadnych informacji, które ujawniasz na tych stronach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają linki do stron należących do stron trzecich niepowiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca, abyś zapoznał się z polityką prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Niezależnie od powyższego i zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie w pełni współpracuje z przedstawicielami stanowymi, lokalnymi i federalnymi w ramach wszelkich dochodzeń dotyczących treści (włącznie z osobistymi lub prywatnymi komunikacjami elektronicznymi przesyłanymi do Oprogramowania) lub rzekomo nielegalnych działań jakiegokolwiek użytkownika Usługi. Podjęte są rozsądne środki w celu ochrony własności intelektualnej. Wykonując taką współpracę i stosując te środki zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie może być zobligowane do ujawnienia danych identyfikujących osobę. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju w celu zaspokojenia wymogów prawa, regulacji lub żądań rządu; jeśli takie ujawnienie jest niezbędne lub odpowiednie do działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek części swojego interesu w Oprogramowaniu i Oprogramowaniu oraz innych stronach internetowych należących do spółki, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, ale nie tylko, nazwy, informacji adresowych i innych informacji dostarczonych Oprogramowaniu) do strony trzeciej, która koncentruje się na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i przechowywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na obowiązki określone w niniejszej polityce.