Zásady ochrany soukromí

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ nám udělujete svolení posílat vám e-maily týkající se našich nabídek. Pokud se rozhodnete neobdržovat žádné další e-maily, můžete se kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz v dolní části každého e-mailu.

Software respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštěvuje naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje informace o standardech a podmínkách, pod kterými Software chrání soukromí informací poskytovaných návštěvníky stránek na World Wide Webu, které jsou vlastněny a provozovány Softwarem, včetně Softwaru a Softwaru. Toto prohlášení o ochraně soukromí poskytuje informace o našich postupech sběru informací a o způsobech, jakými vaše informace mohou být použity. Tato politika se může čas od času měnit, proto se prosím pravidelně vraťte a přezkoumejte tyto informace.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle získává specifická data o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když jsou tato informace dobrovolně poskytnuta, například když naši návštěvníci žádají o informace, kupují nebo se zapisují na služby, otevřou lístek pro zákaznickou podporu, poskytnou životopisové informace pro příležitosti zaměstnání nebo nám pošlou e-mail. Samozřejmě, některé z těchto činností vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, použití kreditní karty k úhradě za služby, odeslání vašeho životopisu nebo požadování určitých druhů informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace softwaru prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity k plnění vaší konkrétní žádosti. Většinou budete mít možnost vybrat, zda chcete, nebo nechcete, aby software používal tyto informace pro další účely. Software si vyhrazuje právo v souladu se svým uvážením zaslat vám bulletin a další důležité informace o vašich službách software. Pokud neobdržíme od vás žádná pokyny, může software používat informace, které poskytnete, k informování vás o dalších službách a produktech nabízených skupinou společností Software, autorizovanými zástupci Software a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými software spolupracuje a jejichž nabídky by vás mohly zajímat.

Příklady v těchto materiálech nesmějí být brány jako slib nebo záruka výdělku. Potenciální výdělek je zcela závislý na osobě, která používá náš produkt, nápady, techniky a úsilí vynaložené. Nedomníváme se, že se jedná o „schéma pro zbohatnutí“, a ani byste to neměli tak považovat.

B. Informace neidentifikující osoby (obecné informace):

Obecně aplikace automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace neodhalují totožnost návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počtu a frekvenci návštěvníků a navštívených stránkách The Software. Aplikace shromažďuje tyto informace za účelem stanovení potřeb zákaznického servisu a webových stránek. K tomu používá určité technologie, včetně „cookies“ (technologie, kterou lze použít k poskytnutí návštěvníkovi informací šitéch na míru o službách The Software). Aplikace nespojuje informace získané touto cestou s jakýmikoli identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás upozorňoval na příjem souboru cookie a mohli jste jej odmítnout.

C. Vaše software hostované webové stránky, server, nástěnky, fóra, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte ve veřejném prostoru, včetně libovolné nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou Software hostuje jako součást služeb Software, jsou k dispozici každému, kdo navštíví tento prostor. Software nemůže ochránit žádné informace, které zveřejníte na těchto místech. Kromě toho webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran nesouvisejících se Software. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si přečetli prohlášení o ochraně soukromí těchto návštěvních stránek.

D. Výjimky a Omezení:

Aniž by bylo dotčeno výše uvedené a v souladu se platnými zákony, Software plně spolupracuje s úředníky státní, místní a federální správy při vyšetřování souvisejícím s jakýmkoli obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických zpráv přenášených do Softwaru) nebo domnělými nezákonnými činnostmi jakéhokoli uživatele Služby a přijímá opatření na ochranu svých patentových práv. Za účelem takové spolupráce a opatření a v souladu se platnými zákony může být nutné, aby Software odhalil osobně identifikovatelné informace. Navíc Software může rozhodnout o monitorování komunikačních prostředků jakéhokoli druhu k uspokojení jakéhokoli zákona, nařízení nebo žádosti vlády; pokud je takové odhalení nezbytné nebo vhodné pro provozování Softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku Softwaru nebo jiných osob. V souvislosti s možným prodejem nebo převodem jakéhokoli zájmu ve Softwaru a jiných internetových stránkách vlastněných společností si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale neomezujíc se na jméno, adresu a další informace, které jste poskytli Softwaru) třetí straně, která se zaměřuje na komunikační produkty nebo služby; souhlasí s tím, že se stane nástupcem Softwaru, pokud jde o udržování a ochranu informací shromážděných a udržovaných Softwarem; a souhlasí s povinnostmi této zásady.