Liên hệ chúng tôi

Cần Hỗ trợ với Immediate Bitwave ngay lập tức? Hãy yên tâm – Đội ngũ Hỗ trợ của chúng tôi đã sẵn sàng để hỗ trợ bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Email hoặc Điện thoại, tùy thuộc vào sự thuận tiện của bạn.

Vui lòng nhớ rằng đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi chuyên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tổng quát cho Immediate Bitwave, bên cạnh việc giải quyết các yêu cầu liên quan đến phiên bản build-it của Immediate Bitwave.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến hoạt động giao dịch của bạn, chúng tôi xin đề nghị bạn gửi chúng trực tiếp cho một trong những sàn giao dịch của chúng tôi. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản với một trong những sàn giao dịch được đề xuất của chúng tôi, vui lòng thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ mau chóng hỗ trợ bạn.

Hãy Nói Chuyện

Đội của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, UTC+8.

Dù bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hay muốn hiểu rõ hơn về hệ thống giao dịch của chúng tôi, nhóm của chúng tôi luôn tận tâm hỗ trợ bạn để tối đa hóa trải nghiệm với Immediate Bitwave của bạn.

*Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao dịch như được nêu trong Chính sách bảo mật trang web.